Ewidencja czasu pracy, obowiązkowa czy nie?

Ewidencja czasu pracy, obowiązkowa czy nie?

Ewidencja czasu pracy to dokument, w którym umieszcza się informację na temat tego, kiedy i ile czasu pracownik spędził w pracy. Dzięki niej można zarejestrować, czy konkretna osoba akurat przebywała w pracy, miała nocny dyżur, a może przebywała właśnie na urlopie. Jakie dokładnie informacje zawiera? Czy jej prowadzenie jest obowiązkiem, czy przejawem dobrej woli pracodawcy?

Zdecydowanie – obowiązek


Każdy pracodawca, który zatrudnia u siebie pracowników musi prowadzić dla każdego z nich kartę ewidencji czasu pracy. Obowiązek ten jest regulowany przez art. 149 Kodeksu pracy. Głównym celem prowadzenia takiej ewidencji jest ustalenie podstawy do wypłacenia wynagrodzenia. To znaczy, że przedsiębiorca by zapłacić swoim pracownikom musi wiedzieć, kto ile godzin przepracował w danym miesiącu i w związku z tym jaka kwota mu się należy.

Co zawiera?


Ewidencja czasu pracy zawiera najważniejsze wiadomości. Podstawą jest ilość godzin przepracowanych w ciągu doby. To absolutne minimum. Oprócz niego, powinna pojawić się informacja o pracy w weekendy i w święta, praca w godzinach nocnych i nadliczbowych. Są one lepiej płatne niż praca w „tradycyjnych” godzinach. W ewidencji musi się też pojawić informacja o urlopach, dyżurach, zwolnieniach lekarskich oraz nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. W takiej ewidencji powinny znaleźć się informacje na temat wszystkiego, co robił pracownik w czasie okresu rozliczeniowego.