Czytnik kart magnetycznych – zastosowanie

Czytnik kart magnetycznych wyposażony jest w odpowiednią antenę nadawczo-odbiorczą umożliwiającą odczytywanie, a także zapisywanie danych w znaczniku RFID. Ponadto należy mieć świadomość, że czytnik kart magnetycznych pozwala na zbudowanie odpowiedniego systemu rozwiązującego problemy z monitorowaniem osób lub nawet firmowego majątku.

Gdzie przeważnie stosowane są czytniki kart magnetycznych?

Doskonałym przykładem zastosowania czytnika kart magnetycznych będzie identyfikacja pracowników, którzy np. pobiegają wyposażenie, narzędzia, akta, dokumenty czy mają dostęp do firmowych komputerów.

Ponadto czytnik kart magnetycznych może również zostać zastosowany, jako czytnik kart zbliżeniowych RFID. Wyeliminowana zostanie w ten sposób konieczność papierowych kwitów czy drukowania dowodów wydania. W sytuacji, gdy w pobliżu pojawi się breloczek lub karta RFID, czytnik kart magnetycznych automatycznie je odczyta. Jest to bowiem potwierdzane nie tylko i wyłącznie sygnałem dźwiękowym, ale również zapaleniem diody. Odczytany kod RFID będzie następnie przekazany do oprogramowania firmowego.

Gdzie jeszcze może zostać wykorzystany czytnik?

Omawiany czytnik może być wykorzystany przez firmę praktycznie wszędzie, gdzie będzie konieczność rejestracji przedmiotów lub osób. Dokonywana będzie w ten sposób także odpowiednia rejestracja wejścia, a także wyjścia towarów, czy właściwa obsługa magazynu.

Firma może także zdecydować się do umieszczenia zintegrowanego nadajnika z czytnikiem w niewidocznym miejscu dla pracowników.